Tag Archives: Fotoklub RP

Przyjęcie do Fotoklubu RP

W dniu 26 stycznia 2012r. w siedzibie regionu radomskiego Fotoklubu RP odbyło się Walne zebranie członków Fotoklubu RP Region Radomski. Na zebraniu członek Zarządu Krajowego i Prezes Regionu Radomskiego – Edward Kruk, wręczył mi Akty Przyjęcia i legitymację członka rzeczywistego jako potwierdzenie nadania przez Kapitułę Fotoklubu RP tytułu artysty fotografika.

Dziękuję.

Nagroda specjalna na II dorocznej wystawie członków Fotoklubu RP i Grupy “Bez Nazwy”

FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW W WARSZAWIE REGION RADOMSKI

PROTOKÓŁ

Z obrad Jury 2 dorodnej wystawy członków Fotoklubu RP Regionu Radomskiego i fotograficznej Grupy ..Bez Nazwy” w dniu 14 listopada 2011 r. w Siedzibie Fotoklubu RP w Warszawie ul. Mokotowska 9.

Do udziału w konkursie wzięło udział 18 autorów i nadesłało 72 prace.

Jury w składzie

1. Mieczysław Cebulski AFIAP, AFRP. hon. zdfp – Przewodniczący.

2. Małgorzata Krystyna Dołowska AFIAP- Członek Jury,

3. Dorota Kycia AFRP, EFIAP, ZPAP – Członek Jury.

Kuratorzy konkursu i wystawy: Barbara Polakowska AFIAP. RTF i Henryk Chojnacki AFIAP, RTF.

Po dokładnym obejrzeniu wszystkich prac Jury przyznało nagrody i dyplom przewidziane regulaminem konkursu. Nagrodę „Złote oko” Fotoklubu RP Region Radomski otrzymał Wojciech Sochaj FRP z  Radomia za dwie prace – “bez tytułu”

Medal Fotoklubu RP za fotograficzną twórczość otrzymała Barbara Polakowska AFRP z Radomia za pracę – “Mgła”

Nagrody specjalne otrzymali:

Prezesa Zarządu Krajowcgo Fotoklubu RP otrzymał Tomasz Grzyb – grupa „bez nazwy” z Radomia za pracę – “bez tytułu”

Dyrektora Fundacji „Fotografia dla Przyszłości” otrzymał Maciej Szwed grupa “bez nazwy” z Radomia za prace – “Akt”

Firmy NET TECH z Radomia Otrzymał Franciszek Subocz AFRP z Kozienic za pracę – „bez tytułu'”

Laboratorium KODAK EXPRESS ul. Traugutta 7 w Radomiu otrzymał Wiesław Warchoł AFRP z Radomia za pracę – .,Akt”

Laboratorium fotograficzne ARNO ul. Żeromskiego 7 w Radomiu otrzymała Ewa Gołdzinska FRP ze Zwolenia za zestaw prac na wystawie.

 

Zestaw nagrodzonych prac:

 

 

 

 

Udział w I Dorocznej Wystawie Członków Fotoklubu RP Region Radomski

3 września 2010 prezes Regionu Radomskiego Fotoklubu RP Edward Kruk otworzył 1-szą Doroczną Wystawę członków Fotoklubu RP Region Radomski.

Do udziału w wystawie zaproszono także autorów z Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Ekspozycja miała miejsce w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych Łaźnia.

Spis autorów wystawy:

Przemysław Barański, Krzysztof Bartodziej, Hubert Bedyk, Małgosia Budzisz. Henryk Chojnacki, Piotr Chojnacki, Tomasz Grzyb, Waldemar Gołdziński, Anna Kos, Edward Kruk, Jerzy Madejski, Wiesław Pietrzak, Barbara Polakowska, Marek Puton, Zygmunt Sobień, Wojciech Sochaj, Zbigniew Staniszewski, Marian Strudziński, Franciszek Subocz, Maciej Szwed,Wiesław Warchoł.